overlay

2019 Yılı Hasta/Hasta Yakını Eğitimlerimiz

Evde Sağlık Hizmeti Yaşam kalitesini bozan hastalığı ve/veya yaşlılığı nedeniyle sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk yaşayan, evinde ve aile ortamında sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında bu konudan uzman bir kadro tarafından sunulmasını kapsamaktadır

         İlimizde Evde Sağlık Hizmeti; yaşlı, yatağa tam bağımlı yada yarı bağımlı, bedensel yada zihinsel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan, kanserin son döneminde olan , yerinde kalkamayacak derecede obez olan, ileri derecede kas hastalığı ve nörolojik hastalığı olan hastalar ve hastane veya yoğun bakımdan taburculuk sonrası  evde sağlık desteğine ihtiyacı olan  hastalara yönelik sağlık, sosyal ve psikolojik destek hizmetleri bir bütün olarak deneyimli personellerimiz tarafından verilmektedir.

Tanısı  konulmuş hastalarımızın düzenlenmiş olan tedavilerinin  takibi, (evde yapılması uygun görülen tedaviler ,bası yarası olan hastaların pansumanları, mesane sondası olan hastaların mesane sonda bakımları takipleri, nazogastrik sonda (beslenme sondası) bakım ve takipleri) rutin ya da doktor isteğine bağlı tahlillerinin yapılması, mevcut sonuçların gereklilik halinde uzman hekimlere konsültasyonu, hastaların heyet raporlarının yenilenmesi veya olmayanların oluşturulması, hastanın gerekli poliklinik takipleri için hastaneye nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ayrıca Ağız Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık birimlerimizce de hastaların ağız bakımları ve diş tedavilerinde destek olunarak, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin hastanın evinde uygulanması, hasta ve yakınlarına sosyal ve psikolojik destek verilmesi hizmetlerimiz arasındadır.

Aydın il genelinde 2019 yılı boyunca Evde Sağlık Hizmetleri personelimiz tarafından 63.099  hasta ve  yakınlarına; Evde Sağlık Hizmetleri Hakkında Genel Bilgilendirme, Mobilizasyon/ Uygulanması Gereken Egzersizler ve Aktiviteler, Hasta Hakları, El Hijyeni, Düşme Riski, Akılcı İlaç Kullanımı ve Advers Etkiler, Bası Yarası Önleme Teknikleri ve Bası Yarası Bakımı, Enfeksiyonların Önlenmesi, NG Bakımı, Diyabet Eğitimi, Tıbbi Cihazların Kullanımı, Diyet ve Beslenme, Nütrisyonla Beslenme, Sigara Bırakma Eğitimi, İdrar, Sondası Bakımı, Kolostomi Bakımı, İleostomi Bakımı, Trakeostomi Bakımı, CA Tanılı Hastaya Yaklaşım, Alzheimer Tanılı Hastaya Yaklaşım vb. konularda eğitim verilmiştir

 • 2d97d565-9b35-4aed-a86a-be59cd6b6ad9.jpg
 • 83f4191b-6a04-4dc3-97f4-c53395e9adc6.jpg
 • 4cfefcee-bec0-4804-b76e-ccbff080ee29.jpg
 • f9612f18-cd99-48da-92cb-dd25ad992423.jpg
 • dd4d03ee-f6bc-497c-a6c5-c06fd22db648.jpg
 • d53a326a-5f8c-44e9-a121-cff64e26f833 (1).jpg
 • ba2512ca-da40-47bc-a24f-192d6f7bac63.jpg
 • a22f398c-2c29-4641-a179-1444dd3f276f.jpg
 • a3da27c9-18ba-4e46-9b76-cba3b7154c6c.jpg
 • a0b402dd-abae-4f26-9f1f-d71e0afbe831.jpg
 • 37520651-5c15-48cc-8a67-f9aefd668e2c (1).jpg
 • 788273d1-327b-4cbe-8d75-ba3db3b6745a.jpg
 • 91833a09-e236-44b4-bd79-5de62dc84636.jpg
 • 0073505d-8dcc-492d-993a-efea5f130899.jpg
 • 7985fef4-5c37-4667-83ed-af6c1c7b44c2.jpg
 • 1097df92-7b92-4471-8676-4af4c6119dcf.jpg
 • 855c36ba-0e42-48b7-a768-621d2e9fa126.jpg
 • 637c1943-9038-4014-ab99-7bbfbf9b19d6.jpg
 • 390a5ef9-3ab5-40b7-b824-5e01c77a3d14.jpg
 • 106fcf9c-9039-4847-9c33-d3691b241241.jpg
 • 4bc17968-e5cc-4da0-81f4-6902ee0f6706 (1).jpg
 • 61a8bdbc-1d71-4c4b-b4ce-86feee9653ed.jpg
 • 51efe90d-4853-4e13-ad97-3798672adaee.jpg
 • 044a94b2-81be-49ca-b841-1dfa3c1e1549.jpg
 • 42f291d4-50b0-49d0-964f-fe7f61d80a77.jpg
 • 35c9dac1-3184-488e-b79f-b6171d1957bb.jpg
 • 27f153b4-7c23-4086-a198-c089717ed33e.jpg
 • 18a25b65-ea18-4855-b548-7c29c9fd3f2d.jpg
 • 9f430840-1888-4e95-82b1-bae6e4a51bd4.jpg
 • 8c259112-9be0-4400-804a-7451270cf09b.jpg