overlay

Amacımız

Evde sağlık hizmetlerine başvuran bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, tıbbi sosyal hizmetler, akıl sağlığı desteği, beslenme danışmanlığı, takip, değerlendirme ve sevk sistemini kullanan tedavi edici sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması ve tanı konmuş hastaların tedavisinin takibi yapılarak gerekli eğitimin sağlanmasıdır.