overlay

Evde Sağlık Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Programı

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde, Evde Sağlık Hizmetleri alanında yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve arttırılması amacı ile Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerinde görevli personellere yönelik olarak Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından  "Evde Sağlık Hizmetleri Çalışan Yıllık Eğitim Planı" kapsamında  “Evde Sağlık Hizmetleri Çalışan Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlenmiştir. Program Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Selma ÖZCAN ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Reha ARSAN’ ın katılımıyla başlamıştır.

Eğitim programında; Enfeksiyonların Önlenmesi, Akılcı Antibiyotik Kullanımı, Yatağa Bağımlı Hastada Yara Bakımı, Nörolojik Hastalıklar, Nütrisyonel Destek, Numune Transveri, İletişim Teknikleri, Güvenli Hasta Transferi ve Yatağa Bağımlı Hastaya Yaklaşım konularında, Evde Sağlık Hizmetleri birimlerimizde görevli tüm personele 25.06.2019 tarihinde 1. Grup, 26.04.2019 tarihinde 2. Grup olmak üzere konularında uzman personeller tarafından, Aydın Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda eğitim verilmiştir.