overlay

Evde Sağlık Hizmetleri Özdeğerlendirme Toplantısı Yapıldı

           İlimiz Evde Sağlık Hizmetlerinin mevcut durumunu ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerinin öneri, görüş ve taleplerini Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımıza iletmelerini amaçlayan "Aydın İli Evde Sağlık Hizmetleri Öz Değerlendirme Toplantısı" 30.03.2018 tarihinde saat 14:30 da aynı zamanda İl Koordinasyon Merkezimiz binası olan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Uz. Dr. Selma ÖZCAN, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcımız Uz. Dr. Bayram Çelebi KARATAŞ, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörümüz Dr. Rahime DANA,   Kamu   Hastanelerimizin/ ADSM  lerimizin Başhekim/Başhekim Yardımcıları ile Hastane/ADSM Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumluları katılmıştır.

Toplantı Evde Sağlık Hizmetlerinin mevcut durumu ile ilgili İl ESH Koordinatörünce bilgilendirme yapılması ile başlamıştır. Toplantıda Evde Sağlık Hizmetlerinin amaç ve hedefleri, görev yapan personel ve personelin memnuniyet düzeyi ve risk değerlendirme analizi yapılması, Hizmet sunduğumuz hasta ve yakınlarının memnuniyet düzeyleri, web sitesi ve ESYS kullanımı konuları görüşülerek katılımcıların taleplerine yer verilmiştir.

Toplantıda, Kamu Hastanelerimiz bünyesinde yürütülmekte olan Evde sağlık Hizmetlerinin il genelinde en uç noktaya kadar ulaşılabilir, eşit, etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmet anlayışı çerçevesinde sunmak doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması, Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli personel sayısı, çalışma koşulları , personelin memnuniyet düzeyini arttırmak için neler yapılabileceği hakkında görüşmeler yapıldı. Evde Sağlık Hizmetleri risk değerlendirme analizleri yapılarak ne tür önlemler alınabileceği görüşüldü Hizmet sunduğumuz hasta ve yakınlarının memnuniyet düzeylerini arttırmak, web sitesi kurulması ve ESYS kullanımının %100 düzeyine ulaştırmak kararı alındı. Katılımcıların talepleri doğrultusunda hazırladıkları dilekçeleri değerlendirilmek üzere kabul edildi.